Chính sách
Chính sách

Chính sách

Cập nhật: 16-11-2017 03:41:17 | Chính sách | Lượt xem: 442

CHÍNH SÁCH I. THỦ TỤC CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI 1. Thủ tục đăng ký internet FPT 2. Thủ tục đăng ký truyền hình FPT Play HD 3. Thủ tục đăng ký truyền hình FPT Play Box II. THỦ TỤC CHO KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNG DỊCH VỤ Xem thêm